Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží

Zakoupili jste produkt který jste nechtěli, nebo máte jiný důvod pro vrácení? Vy, jako spotřebitel máte nárok do 14 dní produkt vrátit bez udání důvodu.  

Podmínky pro vrácení zboží:

a) produkt musí být neotevřený nebo jiným způsobem nepoškozený

b) produkt případně fomulář o odstoupení od kupní smlouvy musíme mít buď fyzicky případně elektronicky podán nejpozději do 14 dní od převzetí zásilky, následný pokus o vrácení již nemusí být uznán

c) řádně vyplněný formulář o odstoupení od kupní smlouvy

d) při vrácení zboží do 14 dní hradí dopravu zákazník a není proplácena

Dle Vámi zvoleného řešení vrácení tzn. výměna produktu případně vrácení finančních prostředků máme stejně jako Vy 14 dní na provedení úkonu.

Reklamace

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Dan-Dur nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u dan-dur.com (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

Formulář pro vrácení zboží je volně ke stažení link:reklamacnilist.pdf. Při vyplňování formuláře, nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.

Doručení poštou

Zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku doporučeně na adresu: 

Hostivařská 92/6,
102 00 Praha 15,
Hostivař

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je volně ke stažení na internetových stránkách dan-dur.com.

V případě uznání reklamace, vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky / předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.